Til hovedinnhold

Landstrøm havbruk

Gagama Elektro har elektrifisert 4 stykk oppdrettsflåter. I dette inngår sjøkabel fra land til flåtene. Kablene er også terminert i begge ender.

Overføringsspenningen på sjøkablene er 1000V.

Kabeltromler brukt til Landstrøm ved havbruk installert av Gagama Elektro

Landstrøm havbruk

  • Byggherre: Cermaq
  • Hovedentreprenør: Gagama Elektro
  • Byggeår: 2014 - 2019

Kilde: elmagasinet

Landstrøm til fiskeoppdrettsanlegg er et stort og interessant marked.

Samtidig gir vedlike­holdsavtaler mye arbeid, sier elinstallatør og prosjektleder Harald Johnsen i Gagama Elektro i Hammerfest.

– Vi er godt kjent med maritime oppdrag. Hittil har disse vært knyttet til skip. Nylig har vi ferdigstilt elektrifiseringen av fire fiskeoppdrettsanlegg. Det er første gang vi har utført slike installasjoner. Vi har vært ansvarlig for teknisk rådgivning, innmelding og kommunikasjon med nett­selskapene og tilkoblingene på land og om bord på flåtene.

– Det er Cermaq, som er en av de største aktørene i fiskeoppdrettsnæringen, som eier de fire anleggene. Vi startet arbeidet på prosjektet for et drøyt år siden. Siden årsskiftet har anleggene gått på landstrøm.

– Hva er utfordringene med slike anlegg?

– Før installasjonsarbeidet starter går det med en god del tid. Anlegget må planlegges, samtidig som materialer med lang leveringstid må bestilles i god tid. Dessuten må det inngås avtaler og koordinere mot nettselskap og grunneier. Alt dette tar minst seks måneder. En vellykket prosjekt er også avhengig av en god dialog med partene.

Tunge kabler

– Installasjonsarbeidet starter ved tilknytningspunktet. Deretter skal sjøkabelen trekkes ut til flåten. Det må gjøres av andre enn oss. Vi har ikke utstyr og ressurser til det. Dette er lange, tykke og tunge kabler. Den tyngste vi har koblet til veide 24 tonn. Totallengden på kablene til de fire anleggene, som vi bestilte fra Otra og Nexans, er på 6,5 km.

– Ellers er det ikke så mye spesielt med installasjonsarbeidet. De nye flåtene er tilpasset for tilkobling til landstrøm. På de eldre flåtene må det gjøres ganske store tilpasninger. Blant annet nye trafoer og ombygging av tavler. På anleggene vi har ferdigstilt føres det 1 000 V ut. Dette krever trafo på begge sider.

Enova-støtte

– Er dette et satsings­område for Gagama Elektro?

– Vi vil gjerne selge oss inn i dette markedet. Elektrifiseringen av oppdrettsanlegg kommer for fullt. Trolig kommer det snart et påbud. Enova-støtten har vært en viktig pådriver for utviklingen. Uansett er det god økonomi å legge om til landstrøm. Et diesel­elektrisk anlegg kan nyttegjøre rundt halvparten av strømmen som blir produsert. Slike anlegg har en lav effektfaktor, med miljøbelastende dieselutslipp. Dessuten er de støyende. Det påvirker både arbeidsmiljøet for de ansatte på oppdrettsanlegget og nærmiljøet.

– Service- og vedlikeholdsavtaler på slike anlegg gir mye arbeid. Det er rundt 40 oppdrettsanlegg i Finnmark. Derfor skal vi satse. Med flere tilbud inne på slike oppdrag, håper vi å få avtaler med flere av oppdrettsselskapene.

Kabeltromler brukt til landstrøm ved havbruk installert av Gagama Elektro

Landstrøm

  • Gagama Elektro har lang erfaring fra maritime oppdrag