Til hovedinnhold

Landstrøm

Gagama Elektro har installert flere landstrømsanlegg, både ved kai- og oppdrettsanlegg.

Landstrøm. Harald Johnsen, Gagama Elektro

Fordeler med landstrøm

  • Kan spare penger over tid
  • Bedre arbeidsforhold
  • Bra for miljøet

Landstrøm bidrar til bedre miljø, både blant ansatte og i nærmiljøet. Ved bruk av landstrøm reduseres støy, vibrasjon og utslipp fra generatorer drevet av fossilt brennstoff. Stadig flere fartøy installerer landstrømssystem ombord.

Landstrømsanlegg kan installeres:

  • Ved kaianlegg

  • Ombord i båter og fartøy

  • Ved havbruk / oppdrettsanlegg

Gagama Elektro kan bidra med prosjektering, beregning av landstrømsanlegg, utførte dialogen mot nettselskap og installere anleggene. I tillegg kan vi tilby FDV-avtaler for anleggene.

Kabeltromler brukt til Landstrøm ved havbruk installert av Gagama Elektro

Din kompetansepartner - referanser:

  • Landstrømsanlegg Hammerfestterminalen
  • Landstrømsanlegg Fuglenes
  • Landstrøm for Havbruk