Til hovedinnhold

Etisk handel, bærekraft og miljø

Gagama Elektro er en del av Norges største elektrikerkjede, EL-PROFFEN.

Etisk handel

Igjennom EL-PROFFEN kjeden har vi et solid leverandørnettverk. Vi har fokus på etisk handel igjennom våre avtaler, og har utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Her ivaretas krav innen menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Bærekraft

Gagama Elektro har identifisert hvilke av FNs bærekraftsmål vi kan påvirke og ha innflytelse på igjennom våre aktiviteter. Vi arbeider målrettet for å forbedre våre prestasjoner knyttet til disse målene.

Logo Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnbedrift

  • Vi arbeider kontinuerlig med forebyggende tiltak for å minske påvirkningen av det ytre- og indre miljøet for å nå våre mål.

Har du spørsmål om vår Miljøfyrtårnsertifisering?

Prosjektleder

Stig Gunnar Lyngmo

Tlf: 40084000sgl@gagama.no