Til hovedinnhold

HMS og Kvalitet

Gagama Elektro har satt sine verdier og mål for fremtiden. Det arbeides systematisk og målrettet for å til enhver tid kunne forbedre HMS-kulturen og prestasjonene.

Bedriftens HMS-mål er "Alle medarbeidere sikkert hjem".

Ansatte benytter HMS/KS håndbok digitalt, i tillegg til andre digitale styringssystemer via deres smarttelefon. Dette for å sikre kvalitet i dokumentasjon av arbeidet som gjøres for våre kunder, samt oppnå effektivitet og kvalitet.

Vi har opprettet flere interne organ i bedriften for å utvikle oss i riktig retning og sikre implementering i bedriften. Deriblant:

  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

  • Ressursgruppe for HMS og Kvalitet

  • Verneombud

  • Tillitsvalgte

  • Kriseteam

Opplever du forbedringspotensial hos bedriften ønsker vi tilbakemelding.

Kvalitetsfokus hos Gagama Elektro

Gagama Elektro er Finnmarks ledende totalleverandør av elektrotjenester. Vi jobber innen mange markedsområder, blant annet industri og næring, maritimt, vei og tunell elektro, privatmarkedet, energi og offentlig sektor.

Vi har kontinuerlige prosesser for kompetanseutvikling, kvalitet, dokumentasjon, planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring. Ved hjelp av overnevnte prosesser arbeider vi systematisk for å nå de mål vi har satt oss.

Ved hjelp av bedriftens digitale styringssystem kan kundene enkelt få tilgang til dokumentasjon. Myndighetene stiller strenge krav til dokumentasjon av elektriske installasjoner.
Gagama Elektro imøtekommer disse kravene ovenfor alle sine kunder.

Vi benytter Boligmappa.no

  • All dokumentasjon på utført arbeid legges direkte til din boligmappe.
  • Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og er gratis for alle norske boligeiere.

Boligmappen benyttes for dokumentoverføring til privatkunder. Boligmappen er boligens servicehefte på nett. Her har du tilgang til all dokumentasjon knyttet til din bolig, så fremst din håndverker benytter systemet. Om ikke har du full tilgang til å laste opp dokumentasjonen selv. Gagama Elektro overfører dokumentasjon knyttet til den elektriske installasjonen direkte, slik at du har den tilgjengelig til enhver tid i din Boligmappe. Dokumentasjonen følger boligen, så har du kjøpt deg bolig hvor Gagama Elektro har hatt installasjon den siste tiden vil du finne dokumentasjonen i Boligmappen. Finner du ikke dette er det bare å ta kontakt så legger vi inn dokumentasjonen.

Bedriftskunder mottar sluttkontrollskjema og FDV-dokumentasjon ved endt oppdrag. Dette kan leveres i utskrevet format, men vi foretrekker å levere denne type dokumentasjon digitalt. Dette avtales mellom Gagama Elektro og kunde.

Ved hjelp av bedriftens digitale kompetansedatabase sørges det for at personell har de kurs og den kompetansen som kreves for å utføre ulike arbeidsoppgaver. God kompetanse styring anses som viktig for å gi leveranser etter de ulike kundenes behov og forventinger. Selskapet har ambisjoner om videre utvikling og vil derfor også fremover ha høyt fokus på kompetanse.

Logo Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårnbedrift

  • Vi arbeider kontinuerlig med forebyggende tiltak for å minske påvirkningen av det ytre- og indre miljøet for å nå våre mål.

Gagama Elektro er Miljøfyrtårn bedrift. Dette betyr at bedriften jobber systematisk med miljøtiltak ved å gjennomføre tiltak som oppfyller krav for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Årlig miljørapporter og var sist sertifisert i 2017. Klima- og miljørapport gjøres tilgjengelig ved forespørsel.

Vårt kildesorteringssystem er godt innarbeidet hos ansatte i bedriften.

Ett av tiltakene hos Gagama Elektro er å forminske bruk av papir og utskrift. Vi har derfor innført digitale styringssystem for ordrehåndtering, samt digital HMS/KS håndbok for lett tilgang og redusert papirbruk. Bedriften har også egen instruks for miljøkrav ved innkjøp.

Har du spørsmål om vårt HMSK arbeid?

Daglig leder

Vegar Ingebrigtsen Murberg

Tlf: 97725982vim@gagama.no