Til hovedinnhold
Verdiene til Gagama Elektro

Åpenhetsloven

Som følge av Åpenhetsloven som trådte i kraft 01.07.2022, redegjør Gagama Elektro for sin aktsomhetsvurdering.

I henhold til loven arbeider vi bevisst med å kartlegge og vurdere bedriftens mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. I dette arbeidet kartlegger og evaluerer vi vår verdikjede. Vi gjennomfører også kartlegging og evaluering av våre kritiske leverandører.

Åpenhetsloven § 1.Lovens formål

"Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold."

Se hele lovteksten

Aktsomhetsvurdering

Våre ansatte, forretningspartnere og kunder kan på en trygg og sikker måte melde ifra om eventuelle bekymringer eller hendelser. Dette gjøres ved å kontakte daglig leder i bedriften. Henvendelsen vil behandles konfidensielt i ledelsen, med største forsiktighet. Ved mistanke om uredelighet oppfordrer vi alle våre ansatte, forretningspartnere og kunder til å melde ifra. På den måten kan vi best mulig arbeide konkret med nødvendige tiltak for å løse situasjonen og forebygge fremtidige hendelser. Detaljer og nøyaktighet er viktig for å sikre kvaliteten i arbeidet, der er derfor viktig at eventuelle tilbakemeldinger er så korrekt og utfyllende som mulig. Oppgi gjerne kontaktinformasjon, slik at det kan være lettere for oss å komme i kontakt dersom du ønsker det.

Daglig leder

Vegar Ingebrigtsen Murberg

Tlf: 97725982vim@gagama.no