Til hovedinnhold

Komfyrvakt

En komfyrvakt er en sensor som installeres som en fast installasjon i ditt elektriske anlegg. Komfyrvakten slår seg på dersom platene på ovnen blir glemt på. Dersom en kjele blir tørrkokt eller barnet har slått på platene uten at du har merket det, vil komfyrvakten bryte strømmen og forhindre brann.

Komfyrvakt med illustrert overvåkningsområde

Komfyrvakt

  • En sensor som overvåker din komfyr, og reduserer faren for branntilløp.

I 2011 ble det innført krav til at alle nye boliger skal ha fast installerte komfyrvakter.

Vurderer du komfyrvakt til din bolig, kan vi hjelpe deg. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Spørsmål og svar om komfyrvakt

Hva er en komfyrvakt?

En komfyrvakt består av to deler: en del som overvåker platetoppen, og en del som ligger skjult bak komfyren eller er plassert i sikringsskapet som skrur av strømmen til komfyren når overvåkingsenheten oppdager en uønsket tilstand på platetoppen som kan føre til brann. Vakten gir først en akustisk alarm. Om ingen reagerer på denne slås strømmen til komfyren av.

Kan den monteres av eier?

Typen vakt som har plugg og kontakt som settes i eksisterende komfyrstikkontakt på vegg kan monteres av hvem som helst. Typen hvor bryteren er montert i sikringsskapet eller stikkontakt på veggen må byttes skal monteres av elektriker.

Hvilken type komfyrvakt skal vi kjøpe?

Det finnes flere typer komfyrvakter på markedet. Fordi kvaliteten, som ofte gjenspeiles i prisen, varierer mye, har det nå kommet en ny europeisk standard EN 50615 (høsten 2014) som sikrer at vakten reagerer på brannfarlige situasjoner samtidig som den ikke skal gi falske alarmer og unødige avstenginger. Det er viktig å kjøpe komfyrvakt som oppfyller standarden.

Hva koster det?

Det kommer an på om det er bryter for fast montasje eller for selvmontering. Prisen ligger fra ca 4000-5000 kr.

Hvem har rett til komfyrvakt? Er det gratis? Subsidiert?

Hjelpemiddelsentralene vil kunne installere komfyrvakt gratis hos spesielt utsatte personer. Sjekk med sentralen om hvem som er berettiget til dette. Utfordringen i dag er at sentralene ikke har kvalitetskrav til komfyrvaktene, og at man kan risikere å få montert vakter som ikke er gode nok.

Får man rabatt på forsikringen?

Noen forsikringsselskap gir rabatt i forsikringspremien ved installasjon av godkjent komfyrvakt.

Forbruker bør forhøre seg med eget selskap.

Finnes komfyrer med innebygd vakt? Er de gode nok?

Noen få komfyrprodusenter oppgir at det finnes innebygget komfyrvakt i komfyren. Slike må i tilfelle kunne dokumentere at normens krav er oppfylt. Induksjonsovn, bør vi ha det siden varmen da automatisk skrus av når kjelen tas vekk. Ettersom branner ofte oppstår i tørrkokt mat i kjelen, vil det ikke være forskjell på induksjonstopp eller annen type komfyrtopp.

Hjelper det alltid?

Intet i denne verden er 100 % sikkert, men risikoen for brann i forbindelse med matlaging på komfyr reduseres betraktelig ved montering av godkjent komfyrvakt.

Hvordan fungerer det?

Overvåkingsdelen av komfyrvakten har innebygget flere detektorer for å avdekke om det er fare for brann på komfyren. Temperaturmålinger og registrering av personer nærhet til komfyren er to av de vesentligste.

Hvem er utsatt for komfyrbrann?

Generelt er brannårsaken «Matlaging på komfyr» den største enkeltårsaken til boligbrann. Hver 10. boligbrann tilberedes på komfyren. For utsatte grupper, f.eks. eldre er denne årsaken enda høyere.

Hva er myndighetskravet? Hva sier regelverket?

Det har fra 2010 vært krav i installasjonsnormen NEK 400 å installere fast montert komfyrvakt i alle nye installasjoner. I revisjonen av NEK 400 i 2014 beskrives nå at komfyrvakter skal oppfylle komfyrvaktnormen EN 50615.

Jeg har hørt (eventuelt opplevd) at den skur seg på hele tiden selv om det ikke er noen fare, finnes det mer pålitelige komfyrvakter?

Det har dessverre ikke tidligere vært stillet krav til kvaliteten på komfyrvakter. Ved innføring av normen EN 50615 sikres kvaliteten som hindrer feilalarm, men samtidig være konstruert slik at den reagerer når det oppstår brannfare på platetoppen. Vaktene fra Garo og EFP vil oppfylle normen. Disse finnes i utgaver både for fast montasje og med plugg og kontakt for selvmontasje.

Ønsker du tilbud på komfyrvakt?

Be om pris her