Til hovedinnhold

FDV-avtaler

Montør i tavle

Dokumenter jevnlig kontroll av ditt elanlegg

  • Etter årlige kontroller mottar du som kunde en kontrollrapport med avvik og forslag til utbedringer.
  • Enkel, sikker og effektiv vedlikeholds planlegging av ditt el-anlegg.

Gjennomfører du systematisk tilsyn av ditt elektriske anlegg eller elektriske utstyr?

Forvaltning, Drift og Vedlikeholds avtaler (FDV avtaler) benyttes for å sikre stabil og sikker drift av bedriften. Med gode rutiner på internkontroll med bruk av FDV avtaler kan forebyggende vedlikehold planlegges bedre og tilpasses driften slik at det unngås stopp i produksjon. Forebyggende vedlikehold gir sikrere drift, bedre arbeidsmiljø, sparte kostnader og økt levetid på utstyr, maskiner og bygg.

Lovverket fastsetter i Internkontrollforskriften et krav om systematisk tilsyn av blant annet elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

En internkontroll er:

«Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen» – Interkontrollforskriften § 3

Dette arbeidet er det den som er ansvarlig for virksomheten som skal sørge for at innføres og utøves.

Gagama Elektro tilbyr internkontrollsystemer hvor du kan registrere avvik elektronisk via app på telefon eller PC. Systemet er tilgjengelig via web, som også muliggjør for flere brukere. For eksempel ved oppdagelse av avvik som mørke lyspunkt i driftsområdet kunne meldes via app på mobiltelefonen. Dersom flere personer har ansvar for utbedring av avvikene kan disse få tilgang til systemet og jobbe parallelt med lukking av avvik.

Referanser:

«FDV avtalen med Gagama Elektro fyller alle krav myndighetene har satt til kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr hos oss»

– Hammerfest Sykehus

Ønsker du avtale om Forvaltning, Drift og Vedlikehold?

Kontakt oss for tilbud. En enkel, sikker og effektiv vedlikeholdsplanlegging av ditt el-anlegg.

Kontakt oss