Til hovedinnhold

Jordfeilbryter

Jordfeilbryter reduserer berøringsfaren ved isolasjonssvikt, og reduserer brannfaren på grunn av jordfeil.

Viktig å tenke på med jordfeilbryter

Krav og regler

Det er krav til jordfeilbryter ved blant annet gulvvarme og når du skal ha nye kurser.

Test din jordfeilbryter

Du må huske å teste jordfeilbryterne en gang i året. Det gjør du ved å trykke inn knappen du finner på dem. Noen skal testes månedlig.

Antall

Du må ha jordfeilbryter på hver kurs ved ny installasjon, og på eldre elektriske anlegg bør du vurdere å skifte til automatsikringer med jordfeilbryter, også kalt jordfeilautomater.

Dersom det er jordfeil på for eksempel en stikkontakt utendørs vil du risikere å miste strømmen i hele boligen dersom du har bare én jordfeilbryter. Da kan frys og kjøleskap bli varmt, i tillegg til at alt annet av elektrisk i huset stopper. Dersom du har jordfeilbryter på hver kurs unngår du dette, ved jordfeil vil da kun den kursen som har jordfeil koble ut.

Automatsikring med jordfeilbryter

Det er vanlig å installere automatsikringer med jordfeilbryter nå. Det kalles ofte jordfeilautomater.

Kan du installere jordfeilbryter selv?

Nei, du kan ikke installere jordfeilbryter selv. Dette er en jobb hvor elektrikeren må gjøre alt.

Dette kan du gjøre selv

Du kan sørge for at det er enkel tilgang for elektrikeren, sånn at elektrikeren kan jobbe effektivt.

Pris for å legge opp jordfeilbryter

Prisen for jordfeilbrytere er avhengig blant annet av hvor mange ampere kursen du skal ha jordfeilbryter på er, og kan variere fra godt under tusen kroner til over det dobbelte. I tillegg kommer tiden elektrikeren bruker på jobben. Dersom du planlegger godt og sørger for at det er enkelt for elektrikeren å komme til i sikringsskapet så går det mindre tid.

Dersom du har flere små prosjekter som du trenger elektriker til så bør du prøve å samle disse sånn at elektrikeren kan ordne alt på samme dag. Da slipper du at for mye av elektrikerens tid går med til for eksempel kjøring.

Ønsker du å bestille jordfeilbryter?

Våre elektrikere kan installere jordfeilbryter, og gi deg gode råd.

Kontakt elektriker nå