Til hovedinnhold

Automatisering

Gagama Elektro er din kompetansepartner innen automasjon. Vi bidrar med alt fra prosjektering til installasjon, i tett samarbeid med kunden. Vi arbeider med alt fra enkle relebaserte styringer til større programmerbare systemer.

Installasjon utført av Gagama Elektro

Standardiserte eller skreddersydde løsninger

  • Gagama Elektro leverer alt fra separate komponenter til sammensatte styringssystemer
  • Bred fagkompetanse
  • Fleksible løsninger

Innen automatisering leverer Vi har bred fagkompetanse og kan utvikle fleksible løsninger som gjør det mulig å levere både standardiserte og skreddersydde løsninger etter kundens behov.

Ved å automatisere enkelte funksjoner i din bedrift kan du oppnå økt effektivitet og driftssikkerhet. I tillegg til at vedlikehold kan planlegges og tilpasses den daglige driften.

Sentral Driftskontroll (SD-anlegg)

Vi etterstreber å alltid levere gode løsninger som er til nytte for deg som kunde. Ønsker du Sentral Driftskontroll og tilgang via «skyen» med mobiltelefon eller nettbrett, for større eller mindre byggautomasjon og anlegg har vi løsning på dette.

Vi kan tilpasse operatørpanelet på mobile enheter eller i fastmontert sentral/tavle etter kundens ønske.

Med høy sikkerhet, stabilitet og brukervennlighet kan du velge å la ansatte enkelt styre belysning, varme, ventilasjon og adgang i din bedrift. Vi hjelper deg å finne den beste løsningen tilpasset din drift.

PLS – Programmerbar Logisk Styring

Vårt automasjonsteam kan tilpasse styringssystemer til bedriftens og kundens behov i forhold til

  • Temperaturregulering

  • Trykkregulering

  • Nivåregulering

  • Hastighets- og posisjonsregulering

  • Sekvensstyring

Dette kan benyttes for å overvåke og styre produksjonslinjer.

Kommunikasjon

Som totalleverandør av elektro og automasjon tilbyr vi også å bygge infrastrukturen til ditt automasjonsanlegg. Vi har bred kompetanse innen automatisering av ulike prosesser med kommunikasjon og dataflyt.

ENØK – Energiøkonomiske løsninger

Ved å benytte eksisterende bransjestandarder lager vi skalerbare løsninger som er kostnads- og energieffektive.

Tidlig involvering i prosjekter

Med god forståelse av de reelle behovene til kundene med tanke på funksjoner, sikkerhet, kvalitet og dokumentasjon kan vi bidra til å optimalisere løsninger sammen med kunden.

Feilsøking, vedlikehold og utvidelse av eksisterende anlegg

Vi bistår også gjerne med feilsøking, vedlikehold og utvidelse i eksisterende anlegg. Det være seg enkle relebaserte styringer, store eller små programmerbare systemer med eller uten skjermbaserte operatørstasjoner.

Automasjonsteamet i Gagama Elektro

Våre medarbeidere har med seg erfaring fra mange ulike prosesser. Automasjonsteamet består av personer med bred kompetanse og erfaring, både på ingeniør og fagarbeidernivå. Vi har personer med lang erfaring fra automasjonsteknikk på skip, elkraftingeniør, erfaring fra oppdrag innen olje og gass, personer med mekanisk bakgrunn og automasjonsingeniør med erfaring fra videreforedlingsprosesser innen bergindustri.

Prosjektleder hos Gagama Elekro

Ønsker du å snakke med vårt automasjonsteam?

Kontakt oss