Til hovedinnhold

Nye Hammerfest Sykehus

Gagama Elektro og X5 Elektro samarbeider om elektrojobben på nye Hammerfest Sykehus

Gagama Elektro og X5 Elektro går sammen om enkeltkontrakten på elektroinstallasjoner ved nye Hammerfest Sykehus. Kontrakten utgjør MNOK 200. Dette er den største elektrokontrakten i Finnmark gjennom alle tider.

«Vi er veldig stolte over å ha fått tilliten fra Consto. Oppdraget vil sikre oss god kompetanseoppbygging og full sysselsetting i flere år. Prosjektet gir lokale ringvirkninger, og vil også gi oss mulighet for å ansette mange nye lærlinger. De vil få opplæring i et miljø der det stilles svært strenge krav til utførelse og dokumentert kvalitet. Vi gleder oss til å samarbeide med Consto og Sykehusbygg sine mange dyktige medarbeidere», sier Dag Erik Eliassen, daglig leder i X5 Elektro og Even Sageng, daglig leder i Gagama Elektro AS.

Oppdraget krever spisskompetanse

Consto har totalentreprisekontrakt med Finnmarksykehuset om bygging av det nye sykehuset i Hammerfest. Bygget som blir på 33 000 kvadratmeter inneholder tekniske installasjoner som er kompliserte og krever spisskompetanse.

«Alle samarbeidspartnerne våre velges ut etter konkurranse. Det er ekstra gledelig å kunne konstatere at det nordnorske næringslivet innehar både kompetanse og arbeidskraft nok til å kunne delta i et så omfattende og komplisert prosjekt», sier Constos prosjektleder på nye Hammerfest sykehus og prosjektsjef i Consto Nord, Jens Solvang.

«Ikke bare bygger vi det nye sykehuset, men når vi i tillegg får med oss på laget det lokale næringslivet, bidrar dette til kompetanseheving og utvikling av selskapene som bidrar. Samlet gir utbyggingen store ringvirkninger lokalt; for selskapene det gjelder, for vertskommunene i form av skatteinntekter, samt kjøp av varer og tjenester til øvrig lokalt næringsliv», legger Solvang til.

Sikrer sysselsetting

Utbyggingen av nye Hammerfest Sykehus sikrer sysselsetting for de to nord-norske bedriftene i mange år fremover. Dette er muligens den største elektrokontrakten som har vært i vår region.

«Uten å samarbeide om dette har det ikke vært mulig å gjennomføre prosjektet for bedriftene enkeltvis», sier Dag Erik Eliassen, daglig leder i X5 Elektro og Even Sageng, daglig leder i Gagama Elektro AS.

Langt samarbeid bak seg

De to lokale selskapene, henholdsvis fra Hammerfest og Alta, har et mangeårig samarbeid bak seg. Det første prosjektet bedriftene Gagama Elektro og X5 Elektro samarbeidet om var under etableringen av Norway Seafood sitt anlegg i Rypefjord.

Utførelsen av oppdraget starter umiddelbart med prosjektering av anlegget, et arbeid som bedriftene samarbeider med Nordconsult om. På det meste vil oppdraget sysselsette 40-60 ansatte ved de to bedriftene. Stort sett vil arbeidet foregå med egne ansatte, men i perioder kan det være nødvendig med noe innleie.

Bedriftene er av omtrent samme størrelse med 40 ansatte i X5 Elektro og 50 ansatte i Gagama Elektro.

Skal ivareta eksisterende kunder

Begge bedriftene har i dag faste kunder i sitt marked. Disse skal fortsatt bli tatt godt vare på, samtidig som bedriftene utfører entreprisen.

«Det er de kundene vi har i dag som har vært med på å gi oss muligheten til å konkurrere med de store i forbindelse med Nye Hammerfest Sykehus» sier Dag Erik Eliassen, daglig leder i X5 Elektro og Even Sageng, daglig leder i Gagama Elektro AS.

Vegar ikledd synlighetsbekledning med Tyvenfjellet i bakgrunn

Ønsker du en samarbeidsavtale?

  • Finnmarks største elektroentreprenør
  • Elektro, Automasjon og Telekommunikasjon