Til hovedinnhold

Ny Power butikk

Gagama Elektro har installert det elektriske på nye Power- butikken i Hammerfest

I mai 202

Ny Power butikk i Hammerfest installert av Gagama Elektro

Power Hammerfest

  • Byggherre: Eiendomsselskapet Storsvingen 6 AS
  • Hovedentreprenør: Byggherre: Eiendomsselskapet Storsvingen 6 AS
  • Byggeår: 2020

I mai 2020 åpnet Power butikk på Storsvingen i Hammerfest. Gagama Elektro har installert belysning, varme, data og oppgradert brannvarslingen.

Det er valgt LED-belysning på skinner, med innputt av spotter for varefremheving. Det er valgt trefaseskinner, som muliggjør ulike senarioer for belysningen i butikken. På denne måten kan varene komme enda bedre frem og handleopplevelsen for kundene blir bedre.

Gagama Elektro har oppgradert brannvarslingen og brannsentralen. Vi har byttet innmat i sentralen og oppgradert den til dagens standard, slik at den er klar for dagens brannvarslingsutstyr. Det er også satt opp nye varslingspunkt, som bedrer brannsikkerheten i lokalet.

Lokalet har også fått nytt datanett. Det er datapunkter omkring i butikken ved servicestasjoner og i utstillingsområder.

Det er fullintegrerte utstillingskjøkken i butikken, med full tilkobling for hvitevarer o.l. som gir kunden en reell opplevelse i kjøpsprosessen.

Ny Power butikk i Hammerfest installert av Gagama Elektro

Trenger du bedriftsavtale?

  • Sikker drift
  • Forutsigbart