Til hovedinnhold

Godkjent leverandør til Equinor

Gagama Elektro er godkjent som leverandør til Equinor. Dette skjedde på bakgrunn av ekstern revisjon av bedriften igjennom leverandørregisteret Magnet JQS.

LNG anlegg Melkøya Hammerfest

Fornyet godkjenning

  • Godkjent som leverandør på bakgrunn av ekstern revisjon av bedriften igjennom leverandørregisteret Magnet JQS.

– Vi er stolte og ydmyke over tilbakemeldingen vi har fått på vårt HMS- og kvalitetssikringsarbeid. Det ligger et godt stykke arbeid bak godkjenningen. Vi har jobbet systematisk over flere år, og har fått gode rutiner innen HMS og kvalitetssikringsarbeidet. Dette er et kontinuerlig arbeid som må prioriteres i daglig drift, og en inkludert del av bedriftens strategiske arbeid, sier Even Sageng, Daglig leder, og Inger Lise Svendsen, HMSK-sjef hos Gagama Elektro.

De forteller at veien til å bli godkjent som direkteleverandør til operatører på Norsk sokkel har tidvis vært bratt og krevende, samtidig svært givende. Videre sier de:

– Vi har fått god oppfølging fra Industrikoordinator Therese Bang Larsen hos Equinor. At Equinor bidrar til at lokale leverandører får mulighet å heve seg til et slikt nivå setter vi pris på.

Tidligere pre-kvalifisert

Gagama Elektro ble første gang pre-kvalifisert som leverandør til petroleumsbransjen i 2015, da bedriften ble revidert og godkjent i Achilles. I 2019 gikk bransjen over til et nytt leverandørregister, Magnet JQS. Det nye systemet tillater operatører å gi flagg til sine leverandørbedrifter for å bedre holde oversikt over status blant disse.

– Equinor har arbeidet strategisk over mange år for å løfte lokale leverandører til å kunne levere til petroleumsbransjen, sier Therese Bang Larsen.

Industrikoordinatoren sier at veldig mange nordnorske leverandører allerede i utgangspunktet har mye på plass, men samtidig må det settes i et system for å bli kvalifisert som direkteleverandør til Equinor.

– Det at Gagama har brukt så mye energi for å få dette på plass viser at de jobber målrettet for å styrke sin posisjon, sier Larsen.

I 2013-2015 deltok Gagama Elektro på leverandørutviklingsprogrammet Nord-Norge (LUNN) som ble igangsatt av Equinor og Innovasjon Norge. I senere tid har Petro Arctic arrangert flere kurs innen Magnet JQS, som har gitt god opplæring i registrering og bruk av registeret.

Operatørenes felles leverandørregister

Magnet JQS er et leverandørregister og en kunnskapsbase for å finne fram til kvalifiserte leverandører og det er operatørselskapenes eneste felles leverandørregister.

– Vi har gjennomført tre kurs i Magnet JQS i regi av LU Havtek, som er en videreføring av LUNN programmet som er nevnt. Disse kursene har bidratt til at vi heldigvis ser flere og flere og flere av våre medlemsbedrifter i nord som blir med i ordningen, sier prosjektdirektør i Petro Arctic, Nina Kivijervi Jonassen.

– Det er bra å ha flest mulig bedrifter registrert slik at vi får synliggjort mangfoldet av de varer og tjenester vi kan tilby fra vår nordligste landsdel. Det er derimot veldig viktig at man viser gjennom sin registrering at man oppfyller de krav som stilles for å bli en leverandør, og her er HMS og kvalitet særdeles viktig, sier Jonassen og fortsetter:

– Vi har fått tilbakemelding fra Equinor at det er for mange av de nordnorske leverandørene som ikke oppfyller disse kravene.

På bakgrunn av dette planlegger Petro Arctic å gjennomføre et kurs til våren som fokuserer spesielt på hva som må til for å få bli HMS kvalifisert i Magnet JQS.

– Vår medlemsbedrift, Gagama Elektro har arbeidet målrettet gjennom flere år for å kvalifisere seg som direkte leverandør til operatørselskap, og vi er veldig glade for at de nå har fått på plass det som skulle til for å få bli kvalifisert. Gratulerer så mye, dere er et foregangseksempel for andre bedrifter i nord, avslutter Jonassen.

Langsiktig arbeid

Arbeidet stanser ikke med oppnådd status som godkjent leverandør.

– Som leverandør til petroleumsbransjen kreves det et kontinuerlig fokus på HMS og kvalitetssikringsarbeidet. Vi ser også at stadig flere kunder innen andre segment stiller strengere krav til sine leverandører, sier Sageng, hos Gagama Elektro og fortsetter:

– Den største fordelen med dette arbeidet er at vi får en mer strukturert og tryggere arbeidshverdag. Vi kan lettere sette mål som hele bedriften kan rette seg etter.

Saken er også omtalt hos Hammerfestingen.no