Til hovedinnhold

FV882 Øksfjordtunellen

Gagama Elektro er i gang med å skifte ut alle nødskapene i Øksfjordtunellen. Arbeidet innebærer at gammel ISDN teknologi skiftes med en mer moderne løsning. Samtidig leveres PLS utstyr og programmering for overvåking av de nye nødskapene med direkteoverføring til Vegtrafikksentralen.

Øksfjordtunellen installert av Gagama Elektro

Nødskap

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Byggeår: 2019

«Forberedelsene begynte før sommeren, mens arbeidet i tunnelen startet opp i august. Vi er godt i rute for å ta imot og montere de nye skapene. Når alle strøm- og datatilkoblinger er gjort, gjenstår gjennomgående testing før tunnelen åpnes for alminnelig ferdsel igjen. Da vil det være nødtelefon og to brannslukkere i hvert nødskap gjennom hele tunnelen. Overgang til en mer moderne kommunikasjonsløsning og oppdaterte nødskap er med på å løfte sikkerheten i tunnelen» sier automasjonsingeniør Sverre Gagama i Gagama Elektro.

Samtidig skifter vi ut styringen til kuldeportene med et styringssystem utviklet av Gagama Elektro, basert på erfaringer med tilsvarende porter. Portene går ned ved fare for isdannelse i tunnelen og åpner automatisk for å slippe biler gjennom. Styringssystemet er utviklet med hensyn på å gi best mulig framkommelighet selv med de store klimavariasjonene i Finnmark.

Arbeidet i tunnelen er forventet ferdigstilt i løpet av oktober 2019.

Lys i tunellen

Din kompetansepartner på vei- og tunnel elektro

  • Lang erfaring fra drift og vedlikehold
  • Solid leverandørnettverk
  • kompetanse, ressurser og utstyr på plass