Til hovedinnhold

Båt Jenny Oline

«Gagama Elektro leverer tjenester/varer og håndterer reklamasjon på en tilfredsstillende måte. Som kunde føler man seg trygg. Icecube Of Aurora vil alltid ha et blikk over til Gagama Elektro i fremtiden»

sier Øystein Volden, daglig leder Icecube of Aurora.

Båt Jenny Oline installert av Gagama Elektro

Renovasjon av båten Jenny Oline

  • Byggherre: Øystein Volden
  • Byggeår: 2016 - 2017

Renovert hele maskinrommet, fått ny installasjon i deler av rorhuset og ny bropult med alt av instrumenter, i tillegg til nytt landstrømsopplegg og generator.

Kravet om sertifisering av fiske- og fangstfartøy under 15 meter har bidratt til å øke sikkerheten til havs.

Kravet har bidratt til renovering og oppgradering av det elektriske anlegget i flere fartøy.

Blant annet har båten Jenny Oline nylig renovert hele maskinrommet, fått ny installasjon i deler av rorhuset og ny bropult med alt av instrumenter, i tillegg til nytt landstrømsopplegg og generator. Samt har vi også gjort en del nymontasje av arbeidslys utendørs. Båten er nå oppdatert til dagens krav.

Godkjent bedrift for kontroll av fiskefartøy

Les mer om maritime tjenester