Til hovedinnhold

Om Hammerfest

Hammerfest er et marked i utvikling.

Gagama Elektro er etablert i Hammerfest, med hele Finnmark som virkeområde. Spesielt i Hammerfest har man over de siste ti årene opplevd en formidabel vekst, som følge av etableringen av flere oljeselskapers regionskontor i byen og en stadig økt aktivitet i Barentshavet.

Hammerfest opplever store ringvirkninger av olje og gass aktiviteten i Barentshavet. Det er stor aktivitet innen utbygging av nærings- og industribygg som følge av nyetableringer og utvidelser av bedrifter. I tillegg er det god økning i oppføringer av nye boliger og restaurering av eldre boliger. Stadig flere supplybåter som kommer til havn i Hammerfest. Denne markedsutviklingen er med på å skape et behov for utbedring av infrastrukturen, og Gagama Elektro har flere vei- og tunell prosjekter i sin portefølje.

Dette er med på å skape et marked i utvikling, og Gagama Elektro jobber innen alle de overnevnte områdene.

Filmer fra Hammerfest:

Flere aktører har gått sammen for å vise industriaktiviteten og mulighetene i Hammerfest igjennom en profileringsfilm. Filmen er både i norsk og engelsk utgave, utviklet av Polarbase, Hammerfest kommune, Hammerfest Havn og Pro Barents. Filene kan sees her:

Porten til Barensthavet - Norsk versjon
Porten til Barensthavet - English

Se også en mer generell film om Hammerfest laget av VERK Filmproduksjon her:

Hammerfest - Alt du vil vite om verdens nordligste by Hammerfest
Vegar ikledd synlighetsbekledning med Tyvenfjellet i bakgrunn

Bli en del av vårt team!

  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Godt arbeidsmiljø