Send oss en forespørsel

Vedlikeholdsarbeid utført i Nordkapptunellen

Vedlikeholdsarbeid utført i Nordkapptunellen
(15.07.2015)

I starten av uke 28 utførte Gagama Elektro vedlikeholdsarbeid i Nordkapptunnelen. Gagama Elektro har femårs drift- og vedlikeholdsavtale med Statens Vegvesen i Vest- og Øst-Finnmark.
Det ble blant annet utført feilsøking på en vifte, som ble demontert og tatt ned. Viften, som har en vekt på ca. 300kg, ble tatt ned ved hjelp av liftbil, lastebil og hjullaster. Jobben gikk smertefritt etter nøye planlegging av alle involverte parter.

Det ble i tillegg montert varmekabler på skinnene til kuldeport. Gagama Elektro har tidligere i år installert nytt portstyringssystem som bidrar til bedre automatisk styring av kuldeportene i tunnelåpningen. Dette bidrar til å holde oppe temperaturen inne i tunellene vinterstid, slik at ising unngås.

«Dette arbeidet er en del av drift- og vedlikeholdskontrakten vi har med SVV. Denne type arbeid, med tunge løft og flere involverte parter, krever høyt fokus på HMS. Vi ser en økning i antall tuneller i Nord-Norge, og vi vil nok se flere lignende type arbeid i tiden fremover» sier prosjektleder i Gagama Elektro, Jøran Pettersen.