Send oss en forespørsel

To nye kvinnelige fagarbeidere

Pulisert: 25.04.2014

I mars og april 2014 ble Charlotte Dreyer Svendsen og Karoline Dalsbøe Johansen fagarbeidere i elektrofaget. Jentene har gått i læretid hos Gagama Elektro i Hammerfest.
Jentene har vært to av 11 lærlinger i bedriften, som utgjorde om lag 20 % av alle ansatte. Per april 2014 arbeidet det om lag 20 % kvinner i Gagama Elektro, som utgjør muligens Norges høyeste kvinnelige prosentandel i bransjen.
Charlotte og Karoline søkte seg på yrkesfag for å bli elektrikere fordi de så mange muligheter i yrket. «Man kan arbeide hvor som helst som elektriker, både på land og offshore» sier Charlotte. De legger heller ikke skjul på at muligheten for å tjene gode penger også har vært med på å motivere de til å bli elektrikere.
Å være jente i bransjen opplever de ikke som et problem. «Med riktig verktøy og utstyr er det ikke noe problem å være jente i yrket. I enkelte situasjoner kunne det være en fordel å være høyere og sterkere, mens i andre er det en fordel å være mindre» sier Karoline.
Også kundene de møter blir ofte positivt overrasket når de møter kvinnelige elektrikere. «Gjerne litt eldre folk og personer i andre mannsdominerte yrker kan bli positivt overrasket når vi kommer på jobbene» forteller Charlotte, «Vi får også hyggelige tilbakemeldinger på at vi er ganske pirkete og nøye, men også effektive».
Jentene forteller om et godt arbeidsmiljø med mange forskjellige utfordringer. De har fått erfaring fra installasjoner fra blant annet båter, olje&gass prosjekter og eneboliger. «Det er mange jenter i bedriften, noe som påvirker arbeidsmiljøet positivt. Det er en fin gjeng å jobbe sammen med og vi finner på mye forskjellig, også utenfor arbeidstid» sier Charlotte. «Vi har blant annet tilgang til treningsstudio i byen og vi har vært en gjeng på tur til Levi. Vi er veldig sosiale» tilføyer Karoline. De forteller også at de har fått mange gode venner i bedriften.
Om de forblir elektrikere er de usikre på, men mulighetene er mange nå som de har fagbrev. Dersom de ønsker å bli ingeniører kan de søke seg inn på Y-veien, som er et studieløp som fagarbeidere kan ta ved siden av arbeid. De har også muligheten til å ta flere fagbrev uten å behøve å gå ny lærlingtid, og uten å redusere lønnen betraktelig.
Gagama Elektro har over mange år hatt en stor satsning på lærlinger. Nå har de også en lærling innen automasjonsfaget. «Dette er det største rekrutteringsgrunnlaget vi har i dagens marked» sier markedssjef Inger Lise Mathisen fra Gagama Elektro, og fortsetter «Vi er avhengig av tilgang på dyktige fagarbeidere, og ser derfor nytten i å tilby lærlingplasser til gode lærling kandidater»