Send oss en forespørsel

Stallogargotunellen har byttet utstyr

Stallogargotunellen har byttet utstyr

ISDN linjer legges nå ned og IP-telefoni overtar som kommunikasjonskanal også i norske tuneller. Som en konsekvens av dette har Gagama Elektro siden sommeren 2018 forberedt arbeidet med å byttet ut tunellstyringen og nødtelefonsystemet i Stallogargotunellen.

Tunellen var derfor stengt for å gjøre denne jobben i deler av oktober-november 2018.
Styresystemet betegnes gjerne som ett SRO system, system for styring, regulering og overvåking. I Stallogargotunellen er nå det opprinnelige SRO- og nødtelefonisystemet erstattet med en ny pls og telefonsentral. SRO-systemet styrer og overvåker alle tekniske systemer i tunellen og kommuniserer direkte med Veitrafikksentralen (VTS) hos Statens Vegvesen. Dette innebærer blant annet styring av lys, varsling av feil på utstyr, mulighet for direkte innsnakk på DAB til trafikanter i tunnelen, nødstenging av tunnel og direkte oppringing til VTS fra nødtelefonene. Dette er med på å sørge for sikkerheten for alle trafikanter og kort rettetid ved eventuelle feil.