Gagama Elektro sluttførte 1/1-2013 utbyttingen av nødlysanlegget på Hammerfest Sykehus. Dette er anlegget med blant annet lysene med de grønne skiltene som viser hvor nødutganger og rømningsveier befinner seg. Anlegget består av 241 slike grønne skilt i tillegg til 44 andre lys som skal sikre at f.eks trapper har tilstrekkelig med lys dersom strømmen skulle bli borte.

Lysene som er benyttet består av LED-teknologi som gjør dem uhyre energieffektive. Lysene er datastyrt av en sentral som gjør at sykehuset til enhver tid har kontroll på at alle disse lysene fungerer som de skal. I løpet av januar vil det også bli gjort ferdig arbeid med montering av fluoriserende selvlysende striper i gulvbelegg og på vegg i rømningsveiene.