Jenny Oline

Send oss en forespørsel

Byggherre: Eier: Øystein Volden   Byggeår: 2016-2017   Størrelse: renovert hele maskinrommet, fått ny installasjon i deler av rorhuset og ny bropult med alt av instrumenter, i tillegg til nytt landstrømsopplegg og generator.   

Kravet om sertifisering av fiske- og fangstfartøy under 15 meter har bidratt til å øke sikkerheten til havs.

Kravet har bidratt til renovering og oppgradering av det elektriske anlegget i flere fartøy.

Blant annet har båten Jenny Oline nylig renovert hele maskinrommet, fått ny installasjon i deler av rorhuset og ny bropult med alt av instrumenter, i tillegg til nytt landstrømsopplegg og generator. Samt har vi også gjort en del nymontasje av arbeidslys utendørs. Båten er nå oppdatert til dagens krav.

 

«Gagama Elektro leverer tjenester/varer og håndterer reklamasjon på en tilfredsstillende måte. Som kunde føler man seg trygg. Icecube Of Aurora vil alltid ha et blikk over til Gagama Elektro i fremtiden»
sier Øystein Volden, daglig leder Icecube of Aurora.