Hammerfest Videregående skole

I 2009 fikk Hammerfest Videregående skole en oppgradering av fasaden. Gagama Elektro leverte utebelysningen til bygget.