Gagama Elektro leverte sitt første komplette solcelleanlegg sommeren 2019.

Hvor kan solceller installeres?

Det går helt fint an å ha solcellepaneler i Norge, også i Troms og Finnmark. Dette til tross store variasjoner både i forhold til geografi, vær og årstider. Solceller er faktisk veldig effektive i kaldt vær når solen skinner, de produserer mest fra februar til november og er neste vedlikeholdsfrie.

Det finnes mange ulike løsninger i markedet, noe som gjør det mulig å finne en type solceller som kan egne seg på ditt tak. Type tak spiller derfor ikke stor rolle, enten det er gammelt eller nytt.

 • Solcellepaneler kan integreres i taket eller de kan monteres over taket
 • Type tak spiller ikke noen rolle. Både nye og eksisterende tak kan benyttes til solceller
 • Solceller kan installeres på hus, hytter, garasjer, sjå, uthus osv.

Solceller er mest vanlig å installere direkte på bygg i Norge. Vi har ikke store solcelleparker for el-produksjon. Et solcelleanlegg kan installeres på bygg som allerede har energiforsyning, eller benyttes som strømkilder der man ikke har tilgang på kraftnett. Som for eksempel på hytter.

Hva er solceller?

Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisk energi ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere solcellepanel som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg.

Hva er levetiden på et solcelleanlegg?

De fleste anlegg er designet for å kunne produsere strøm i minst 30 år. Flere leverandører tilbyr en garantitid på minst 25 år.

Er det noe vedlikehold som må til på solcelleanlegget?

Det er moderate drift og vedlikeholdskostnader i løpet av anleggets levetid. Det kan av og til være nødvendig å vaske solcellepanelene, men regn og snø fjerner normalt det meste av skitt og støv. I forhold til solcelleanleggets komponenter er det vekselsrettere som drar den største kostnaden. Det er vanlig med ett bytte i løpet av solcelleanleggets levetid, altså etter ca. 15 år. Videre er det anbefalt å gjennomføre en kontroll av anlegget i løpet av det første året. Da kan potensielle defekter oppdages og utbedres raskt. Avhengig av størrelse på solcelleanlegget er det ulik intervall på anbefalt kontrollintervall. Jevnlig kontroll anbefales.


Solcelleanlegg = el-produksjon

Ved å installere solceller bidrar du til å dekke noe av ditt eget strømbehov med en fornybar energikilde. Strømmen du selv ikke bruker kan du selge til nettselskapet når produksjonsanlegget er koblet til strømnettet.

Vurder solcelleanlegg dersom du:

 • Ønsker å produsere egen strøm
 • Er interessert i å ta i bruk ny og grønn teknologi
 • Er tilkoblet energinett og har mulighet å selge den strømmen du selv ikke bruker – bli en plusskunde
 • Ikke er tilkoblet energinett og har behov for strømkilde

Kan man selge strømmen man ikke bruker fra solcelleanlegget?

Dersom du har en plusskundeavtale med ditt nettselskap kan du selge den strømmen du selv ikke bruker. Dette forutsetter at du er tilkoblet kraftnettet.

De fleste solvelelanlegg dimensjoneres etter eget behov, slik at mesteparten av strømmen som produseres går til eget forbruk. Ofte er det mer økonomisk å bruke strømmen selv dersom man har behov for den fremfor å selge strømmen.

Hva er en plusskunde?

En plusskunde er en kunde som kun kjøper strøm fra kraftnettet i de periodene de har behov for det og som selger strøm til nettet når de selv overproduserer. Du må ha en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm. Snakk med ditt nettselskap for mer informasjon.

Hvordan dimensjoneres et solcelleanlegg?

Et solcelleanlegg dimensjoneres etter antatt energiforbruk eller historiske data på energiforbruk i et bygg. I et eksisterende bygg vil det derfor være nyttig å se på rapporter for historisk strømforbruk, også med tanke på å energiforbruket de ulike månedene og tidene på døgnet. Dermed kan man også gå inn å vurdere om noe av energiforbruket kan flyttes til tider på døgnet med mer produksjon av solenergi.


En bærekraftig energiprodusent

Solenergisystemer, både solceller og solfangere, slipper ikke ut CO2 i løpet av driftsårene.

Solceller kan lages av silisium. Dette er den mest utbredte typen av solcelleteknologi som brukes i dag. Det er energikrevende å fremstille dette, men samtidig er det normalt at det tar mindre enn 2 år før solcelene har produsert like mye av energien de trengte i produksjonen. Dette avhenger naturligvis av anleggsytelse og produksjonssted av solcellene.  Silisium er det nest mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen og er ikke helse- og miljøfarlig.

Solceller laget av tynnfilm. Tynnfilm kan produseres på ulike måter, og noen av disse kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer. Dersom du vurderer et solcelleanlegg laget av tynnfilm kan vi, om ønskelig, undersøke med leverandøren om produktet inneholder noen slike stoffer.


Hva må man gjøre før man installerer solcelle?

 • Krav til byggemelding i din kommune
 • Avdekke potensielle skygger
 • Levetid på eksisterende tak
 • Belastningevne på området solcelleanlegget skal installeres på

Avklar med din kommune om eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger før du går igang med installasjon av solcelleanlegg.

Solceller produserer best når de har god tilgang på lys. Derfor er det viktig at man kartlegger forhold som kan skape skygge, enten fra terreng eller andre bygninger. Slike forstyrrelser kan redusere den avgitte effekten.

Dersom det skal installeres solcelleanlegg på eksisterende tak er det spesielt to faktorer som bør kartlegges i forkant: rest-levetiden på taket og belastningevnen. Dersom rest-levetiden på taket er betydelig kortere enn antatt levetid for solcelleanlegget, bør det vurderes å utbedres før installasjonen skjer. Det er også viktig å kartlegge om taket tåler den ekstra belastningen der solceller skal installeres. Dette kan avdekkes av en fagkyndig, som for eksempel en snekker eller tak tekker. Det skal også tas hensyn til eventuelle belastninger fra vind og snø.

Hvilken teknologi bør man velge?

Det finnes to hovedgrupper av solceller på markedet i dag; silisium og tynnfilm. Den klart mest utbredte av solcelleteknologiene i dag er waferbaserte solceller laget av silisium. Monokrystallinske solceller er bygget opp av en silisiumkrystall, og overflaten er derfor homogen og ofte svart som innebærer at alt lyset absorberes i solcellen. Multikrystallinske solceller består av flere krystallkorn som gir det karakteristiske fargespillet i overflaten. Som tommelfingerregel kan man si at monokrystallinske solceller har høyere effektivitet, mens multikrystallinske solceller krever mindre energi å framstille og er derfor noe billigere for samme oppgitt effekt. Typisk solcellepaneleffektivitet er 15-20%.

Prinsippet bak tynnfilmteknologi er å deponere meget tynne lag av solceller på et substrat og siden bygge en modul ut fra dette. Tynnfilmsolceller benytter gjerne materialer med direkte båndgap som gjør det mulig å absorbere lyset i et meget tynt lag. De vanligste typene er CupperIndiumGalliumSelenid (CIGS), CadmiumTellurid (CdTe) og ulike silisium-varianter med amorft silisium. Tynnfilmsolceller som er deponert på et fleksibelt substrat er bøyelige, og det muliggjør integrasjon av solcellene i tekstiler, eller i ulike typer turutstyr. Typisk solcellepaneleffektivitet er 8-12 %.

 

Visste du at Enova gir støtte til solceller?

Visste du at Enova gir støtte til solceller?

Du får inntil 28750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Fra 01.04.2020 endres den faste støttesatnsen til el-produksjonen fra 10000 kroner til 7500 kroner. Satsen på 1250 krober per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes.

Les mer om støtte til solcelleanlegg på Enova sin hjemmeside.