Tenk el-sikkerhet!

Gamle elektriske anlegg forårsaker årlig mange branner i Norge. Dette forekommer spesielt vinterstid når forbruket av elektrisk energi er på det høyeste. Vi kan bytte ut den gamle innmaten i ditt sikringsskap med nye moderne jordfeilautomater. Dette vil øke sikkerheten både med tanke på brann og det minsker faren for skade på ditt elektriske anlegg.

Nyere sikringsskap vil hjelpe deg å overvåke ditt elektriske anlegg i ditt hjem. Dersom du har et eldre sikringsskap bør du med jevne mellomrom kjenne på sikringene for å kontrollere at de ikke er unormalt varme. Dersom dette er tilfelle bør du kontakte elektriker for sjekk av ditt elektriske anlegg.

Overspenningsvern

I 2010 kom kravet om overspenningsvern i nye bygg. Overspenningsvernet balanserer plutselige endringer i den elektriske spenningen. Om du har et elektrisk anlegg eldre enn 2010 og ikke har overspenningsvern bør man vurdere å ettermontere dette eller bruke et grovvern.  Alternativt kan man benytte vern mellom stikkontakten og støpselet på utstyr man er ekstra redd for. Bruk av overspenningsvern er en billig forsikring mot for eksempel tap av viktige data eller feil på PC eller annet elektrisk utstyr, og i verste fall varmgang og brann. Overspenning kan dannes ved feil i forsyningsnettet, sikringsbrudd, tordenvær og lynnedslag.

 

Les også om elkontroll av din bolig.

EL-PROFFEN har utviklet en rekke tips & råd for deg og ditt elektriske anlegg.

Gamle elektriske anlegg forårsaker årlig mange branner i Norge. Dette forekommer spesielt vinterstid når forbruket av elektrisk energi er på det høyeste.