Gamle stikk og ledningsopplegg medfører stadig større fare for fatale feil desto eldre det blir. Som eier av et elektrisk anlegg er man pålagt å sørge for at anlegget til enhver tid tilfredsstiller krav til sikkerhet. EL-PROFFEN anbefaler at privatpersoner får autorisert personell til å gjennomføre ettersyn av elektriske anlegg minimum hvert 5. år, og har utarbeidet en liste over hva du kan gjøre for å sikre deg bedre mot ulykker og skader av elektrisk årsak.

 

Vi tilbyr en gjennomgang, utført av fagpersonell, for å avdekke hvorvidt du bør gjøre en innsats for å oppgadere ditt anlegg.

 

Elkontroll kan bidra til redusert forsikring

De fleste forsikringsselskapene gir rabatt ved utført elkontroll. Får du godkjent anlegget ditt kan du belønnes med rabatt på forsikringen.
For et borettslag innebærer dette at fellesutgiftene til forsikring kan reduseres ved en total gjennomgang av alle borettslagets boenheter, i tillegg til reduksjon av innboforsikring.

Kontakt oss på 78427520.