Send oss en forespørsel

Oppdatert flombelysning på Melkøya

Oppdatert flombelysning på Melkøya

Gagama Elektro har hatt jobben med å bytte ut 189 armaturer fra tradisjonell belysning til LED belysning på varmt anlegg på Melkøya.

Equinor, som driver anlegget på Melkøya i Hammerfest, har et kontinuerlig fokus på miljø og effektivitet. Sammen med AF Gruppen har Gagama Elektro skiftet ut eksisterende armaturer med høytrykksnatrium-pærer til LED armaturer. Prosjektet har fått støtte fra Enova med bakgrunn i at den nye belysningen gir lavere energiforbruk og mindre vedlikehold.

Armaturene er plassert i lysmaster, på konstruksjoner omkring på anlegget og som områdebelysning på de ulike substasjonene.

«Prosjektet har gått over all forventning. Eventuelle utfordringer som har dukket opp har blitt løst på lavest mulig nivå.
Det har vært godt samarbeid mellom alle involverte parter. Prosjektet bærer preg av å ha vært godt planlagt og godt fulgt opp underveis. Her har Gagama, og da spesielt ved prosjektleder Vegar Murberg gjort en utmerket jobb. Utførende i felt har vist solid arbeidsvilje og har stått på i all slags vær, og skal ha en stor del av æren for at prosjektet gikk såpass bra» sier HMS-KS ingeniør hos AF Anlegg, Håvard Hegg Bergan.

Tidligere har Gagama Elektro hatt tilsvarende oppdrag, der det totalt ble byttet 288 armaturer