Send oss en forespørsel

Jenter & Teknologi hos Gagama Elektro

Jenter & Teknologi hos Gagama Elektro
03.11.2021

Gagama Elektro arrangerte Jenter & Teknologi i samarbeid med NHO Arktis 3. november 2021.

Jenter fra 9. og 10. klasse i Hammerfest ble invitert på bedriftsbesøk til Gagama Elektro i Hammerfest. Her fikk de møte ansatte, delta på praktiske oppgaver og høre om utdanningsmulighetene både på videregående og universitetsnivå.

På arrangementet stilte Fjordtun Skole opp med våkne og nysgjerrige jenter fra 9. klasse. Jentene fikk først se en film fra NHO om prosjektet «Jenter & Teknologi» før de videre fikk bedriftspresentasjon fra Gagama Elektro. Deretter presenterte Monika Østerås Pedersen, regionsjef i Nelfo og opplæringskonsulent hos Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor, valgene de har innen elektrofagene.

 

Karoline Dalsbø Johnsen, montør, og Julie Bolle Hansen, lærling, forteller om sitt yrkesvalg.

Jentene ble deretter delt i grupper som rullerte på tre stasjoner. Karoline Dalsbø Johnsen og Julie Bolle Hansen fortalte om hvordan det er å jobbe som montør og lærling hos Gagama Elektro og det å være jente innen elektrofagene.

Student ved UiT, Ann Rigmor Pettersen, forteller om mulighetene etter fagbrev.

Ann Rigmor Pettersen, som studerer automasjonsteknologi på UiT fortalte om mulighetene videre dersom man ønsker å ta høyere utdanning. Hun har også fagbrev som elektriker.

Rolf Lemika, prosjektleder hos Gagama Elektro, lærer jentene å avmantle og koble stikkontakt.

Jentene fikk også prøve seg på elektroinstallasjon ved avmantling og kobling av stikkontakt, med god veiledning fra Rolf Lemika som er prosjektleder hos Gagama Elektro.

 

Gagama Elektro har igjennom mange år hatt som mål å oppnå større kjønnsbalanse i elektrofagene.

«Behovet for fagarbeidere er stort, og undersøkelser viser at det største behovet i årene fremover ligger innen automasjon og elektro» sier Inger Lise Svendsen, Markeds- & HMSK-sjef hos Gagama Elektro. «For å møte dette behovet er det viktig å vise mulighetene som ligger i yrket, og at mulighetene er lik for begge kjønn i yrket. Her er det viktig å vise til gode rollemodeller slik at jentene også lettere kan relatere seg til yrket».

De fleste ungdommene i Norge velger fortsatt kjønnstradisjonelt når det kommer til utdannings- og karrierevalg. Særlig er dette tydelig innenfor fag- og yrkesopplæringen. For at arbeidslivet i Norge skal få den nødvendige kompetansen vi trenger i fremtiden må flere jenter velge tekniske yrkesfag og realfag. Jenter og teknologi-prosjektet har som mål å øke kvinneandelen i teknologi- og realfagene på alle nivåer i utdanningssystemet.

«Dette vil føre mer likestilling i arbeidslivet, men også sikre kvinners innflytelse og perspektiver på nye teknologiske løsninger – løsninger som vil få stor innvirkning i bedriftene og i samfunnet» sier rådgiver i NHO Arktis, Charlotte Lindquister.

De siste årene har det vært omkring 5-6% jenter blant elektrikerlærlingene per år i Norge. Målet er å øke denne andelen i tiden som kommer. Hos Gagama Elektro er det ca 7% jenter innen elektrofagene, ett tall som varierer.

«Vi ønsker oss flere jenter inn på fagarbeidersiden, da vi ser den positive effekten ved å ha en god kjønnsbalanse i bedriften» sier Inger Lise Svendsen, som også understreker at bedriften har fokus på kompetanse fremfor kjønn i ansettelsesprosesser. «Ingen jenter får jobb hos oss på såkalte «jentekvoter». Alle vurderes på de samme kriteriene».

 

En fornøyd gjeng! Foto: Linn Marit Hermansen/Hammerfestingen