Send oss en forespørsel

Ja til flere jenter i elektrofagene

Ja til flere jenter i elektrofagene
25.02.2021

Hos elektrikerbedriften Gagama Elektro i Hammerfest er 12% av bedriftens fagarbeidere og lærlinger kvinner. De første kvinnelige lærlingene startet i bedriften i 2009, og siden den tid har Gagama Elektro hatt flere kvinnelige ansatte på montørsiden.

«Vi tror grunnen til at flere jenter søkte seg mot elektrofag den gang var en kampanje som NELFO kjørte nasjonalt. Vi opplevde å få flere kvinnelige søkere i årene etter. Det ser vi på som en lokal ringvirkning» sier daglig leder hos Gagama Elektro, Even Sageng.

 

Økning i antall jenter som søker yrket

De siste årene har det vært 5-6% jenter blant elektrikerlærlingene i Norge. Andelen jenter som søker til elektrofag har økt fra 2019 til 2020. Det blir stadig mer vanlig å møte jenter i det mannsdominerte yrket. Statistikken viser at litt flere jenter søker de tradisjonelt guttedominerte utdanningsprogrammene. Det viser seg at det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse utdanningsprogrammene enn for skoleåret 2020-21. De neste årene vil det gå flere jenter ut av grunnskolen enn gutter.

«Vi håper å se flere jenter innen elektrofagene i årene som kommer» sier markeds- & HMSK-sjef hos Gagama Elektro, Inger Lise Svendsen, «Vi har behov for personer med god fagforståelse som kan utvikle seg til gode fagarbeidere i årene som kommer. Deriblant håper vi også å se jenter. Vårt fokus i rekrutteringsprosesser er kompetanse og personlige egenskaper, men vi har et ønske om å ha en god blanding på alder og kjønn blant ansatte, da dette er med på å skape et godt arbeidsmiljø.»

 

Stort behov for fagarbeidere

En undersøkelse utført av Pro Barents i 2019 viser at det største behovet for arbeidskraft hos bedrifter i Hammerfest i 3 neste årene er innen fagarbeideryrkene, og flest innen elektro og automasjon.

«Vi håper at elektrofagene kan være attraktive for både gutter og jenter fremover, og at man ser yrkesmulighetene som ligger i disse utdanningene» sier Even Sageng.

Det finnes over 3000 læreplasser innen Elektro og datateknologifagene i Norge. Elektrofagene er blant de som har flest læreplasser i forhold til antall sysselsatte i bransjen.

«Oppskriften på læreplass er egentlig enkel. Møt opp på skolen, vær motivert og vis engasjement. Prøv å få utplasseringsplass hos en bedrift du kunne tenke deg å ta lærlingtiden hos, det er en fin måte å selge seg inn på» sier Inger Lise.

 

Samarbeid med opplæringskontor

8 av 10 nye lærekontrakter er gjennom opplæringskontor. Gagama Elektro er medlem av Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor (HFO), som samarbeider om oppfølging av lærlinger igjennom hele lærlingtiden.

“HFO er fornøyd med samarbeidet mellom Gagama elektro og andre bedrifter som tar på seg den viktige jobben med å ha lærlinger hos seg. I de bedriftene hvor jenter er i mindretall får vi bare positive tilbakemeldinger fra lærlingene som blir godt ivaretatt, fra andre ansatte som ser arbeidsmiljøet og klimaet på jobb bedres og fra kunder som ser at jobbene utføres med god estetikk, nøyaktighet og yrkesstolthet. Drømmen er at om noen år så snakker vi ikke lenger om et mannsdominert yrke for da er det enda flere jenter som velger elektro- for det er det plass til” sier Monika Østerås Pedersen, Opplæringskonsulent, Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor.

“Vi ser at gjennom kampanjer og fokus på yrkesfag så velger flere jenter yrkesfag noe som er svært gledelig. Gagama Elektro er en foregangsbedrift med tanke på rekrutering av lærlinger og de spesielt med tanke på å få flere jenter inn i elektroyrket. Deres bevissthet og klare strategi innen rekrutering og utdanning er viktig for regionen og ungdommene. Det å utdanne som via lærlingeordningen gir i dag gode muligheter til jobb den dag fagbrev- eller svennebrev er på plass” sier HFOs Truls Svanholm.

«Grunnen til at man bør øke fokus på jenter innen elektrofagene er at det fortsatt er en nokså mannsdominert bransje. Ved å fokusere på at dette er et yrkesvalg som kan falle naturlig for alle, uavhengig av kjønn, vil man kunne øke rekrutteringsgrunnlaget betydelig» avslutter Inger Lise.

Ved å vise frem og fortelle om personer som har tatt sitt yrkesvalg, vil flere kunne se mulighetene og bli inspirert til å velge yrkesfag når de nå skal velge sin utdanning.

 

Tips til omtale av temaet Jenter i elektrofag i media:

Elektropodden (Nelfo): https://play.acast.com/s/elektropodden/kvinner-i-elektrobransjen-marit-lkhammer
Gnizt.no – elektrofagene: https://gnizt.no/
#Motorjentene på Instagram