Send oss en forespørsel

Hva har jeg lov å gjøre uten å være elektriker?

14.11.2014

Eiere og brukere av elektriske anlegg og elektrisk utstyr er ansvarlig for at dette til enhver tid er i tråd med forskriftene og at det brukes på riktig måte. En ny undersøkelse utført av InFact viser at hver fjerde norske mann har påtatt seg rollen som hobbyelektriker. Grunnregelen er enkel: Alt som skal kobles til strøm og er fast installasjon skal settes opp av en elektriker.

Her vil vi forsøke å forklare hva du har lov å gjøre uten fagbrev som elektriker.

Skjøteledninger:

Har jeg lov til å lage egne skjøteledninger?
Ja, men gjør dette riktig. Du skal avisolere lederne uten at kordeller blir skadet, pass på å skru til skrutilkoblinger og at strekkavlastningen er adekvat. Det må heller ikke være mulighet for at det oppstår kontakt mellom lederne. Selv om du har lov å lage skjøteledninger selv bør ikke skjøteledninger brukes som en del av den permanente installasjonen.

Belysning:

Kan jeg henge opp lamper inne selv?
Dersom lampen har støpsel eller har skrutilkobling (sukkerbit) har du lov å henge opp lampen selv.
Kan jeg henge opp lamper ute selv?
Her gjelder det samme som for lamper inne. Da installasjoner utendørs skal være sikret mot vannsprut og krav til materiell er strengere enn innvendig, kan det være lurt å oppsøke fagfolk.

Brytere, koblingsbokser og stikkontakter:

Kan jeg bytte ut brytere, koblingsbokser og/eller stikkontakter?
Du har lov å bytte deksel på disse, men den veggfaste delen skal håndteres av fagpersonell.

Varmekilder:

Har jeg lov å legge varmekabler selv?
Varmekabler er en del av den permanente installasjonen, og skal derfor monteres av fagpersonell. I tilfeller hvor ufaglærte har montert varmekabler selv kan man ved besøk fra el-tilsynet bli bedt om å fjerne gulv og få jobben utført av elektriker. Dette kan fort bli dyrt. I verste fall kan feiltilkobling av varmekabler medføre brannfare og/eller skade på mennesker. Branner oppstår oftest i overgangen til ledninger mellom gulv til vegg.
Har jeg lov å montere/flytte varmeovner selv?
Varmeovner med bevegelig ledning og støpsel har alle lov å montere/flytte.

ER DU I TVIL, KONTAKT ELEKTRIKER.