Send oss en forespørsel

Har bidratt til lys i husan i 70 år

Har bidratt til lys i husan i 70 år
Arvid Gagama, sønn av gründer Petter Gagama

Arvid Gagama, sønn av gründer Petter Gagama

Vi turte å snu oss raskt, både i forhold til muligheter for nye jobber og nye ansatte. Det har vært en stabil vekst igjennom årene. Vi var med på strategiutviklingsprogram, som blant annet resulterte i rollebytte mellom meg og Even, der Even ble daglig leder. Betydningen av dette skal man ikke undervurdere» 

 

18. februar 1947 ble firmaet Buen Elektriske etablert i Hammerfest. Det var kun en ansatt, gründeren Petter Gagama, i bedriften. I dag er bedriften kjent som Gagama Elektro AS og har om lag 50 ansatte.

Det er 70 år siden Petter Gagama var med på å bygge opp Hammerfest etter krigen. Han utførte installasjon av elektriske anlegg i næringsliv og boliger.

I dag leverer Gagama Elektro oppdrag innen elektro, automasjon og svakstrøm til kunder innen industri/næring, maritim, vei og tunell elektro, private kunder og innen offentlig sektor. Det er stor bredde på kompetanse i bedriften blant de om lag 50 ansatte.

Utviklingen igjennom årene har vært både utfordrende og givende. Frem til 1990-tallet var det opptil 10 ansatte i drift. Til tross for en tøff markedssituasjon på 1990-tallet gikk bedriften opp til 20 ansatte det tiåret. De nye ansatte hadde ulik kompetanse som tillot bedriften å påta seg nye typer oppdrag. Blant annet så man en utvikling i at elektriske anlegg ble mer komplekse og behov for automasjon økte.

Arvid Gagama, sønn av Petter Gagama, overtok daglig leder rollen i 1986. Han beskriver utviklingen i bedriften slik:
«Vi turte å snu oss raskt, både i forhold til muligheter for nye jobber og nye ansatte. Det har vært en stabil vekst igjennom årene. Vi var med på strategiutviklingsprogram, som blant annet resulterte i rollebytte mellom meg og Even, der Even ble daglig leder. Betydningen av dette skal man ikke undervurdere» 

Daglig leder, Even Sageng, er en av de som har vært ansatt lengst i bedriften. Han kom første gang til bedriften i 1983 som elektromontør, kun avbrutt av en periode da han var ansatt som lærer innen elektro/automasjon ved Hammerfest Videregående Skole. Tilbake i bedriften ble han ansatt som avdelingsleder for automasjon og senere daglig leder.

«Det at vi i bedriften har flere ansatte med lang fartstid er viktig for trivsel og kontinuitet. Dette er såkalte «fanebærere» i bedriften som kjenner rutiner, marked og ikke minst våre kunder. Vi tror også at det at bedriften har vært i kontinuerlig utvikling hele tiden med nye fagområder gjør det til en spennende arbeidsplass. Vi tar stadig nye steg i riktig retning, men det viktigste er å hele tiden ha et godt samarbeid med kundene» sier Even Sageng, daglig leder.

Bedriften har flere ansatte med over 20 års ansiennitet. Blant andre Vibeke Heitmann som i 1984 begynte å arbeide i bedriftens butikkutsalg som 18 åring, Svein Arne Eriksen som startet i bedriften med læretiden sin fra 1987.

Om lag 50% av alle ansatte i Gagama Elektro har tatt ett eller flere fagbrev i bedriften. De første lærlingene kom inn i bedriften på 1970-tallet. I dag har bedriften 10 lærlinger i ulike deler av læringsløpet.

«Dette er bedriftens største rekruteringskanal, og samarbeidet med Hammerfest Videregående Skole og Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor er sentralt i dette arbeidet» sier Harald Johnsen, Installatør

Bedriften ble startet av Petter Gagama, som senere fikk sønnen Arvid Gagama inn på eiersiden. Arvid var daglig leder i bedriften fra 1986, da bedriften ble registret som Aksjeselskap. Even Sageng overtok stillingen som daglig leder i 1997. På 2000-tallet gjorde Arvid et strategisk grep og inviterte nøkkelansatte i bedriften inn på eiersiden. Det ble da totalt 5 eiere av Gagama Elektro. Disse er i dag Arvid Gagama, Even Sageng, Svein Arne Eriksen, Stig Gunnar Lyngmo og Harald Johnsen. Bedriften har beholdt sitt lokale eierskap igjennom årene og 4 av 5 eiere er i daglig drift. Det er kun Arvid, som har gått av med pensjon, som ikke jobber i daglig drift.

De siste årene har bedriften gjennomgått utviklingsprogram for å øke nivået på kvalitet og helse, miljø og sikkerhet i sine leveranser.

«Stadig flere kunder krever høyt fokus på disse områdene, og spesielt kunder relatert til olje- og gass aktivitet, maritime kunder og etter hvert også entreprenørbransjen. Dette arbeidet bidrar til økt sikkerhet både blant våre ansatte, men også kvaliteten i leveransen ovenfor våre kunder» Inger Lise Svendsen, Markeds- & HMSK sjef

Bedriften har i løpet av 70 år hatt en positiv utvikling, der både antall ansatte, type oppdrag og organisasjonen har utviklet seg i takt med samfunnet.
Hammerfest og regionen rundt er i en positiv utvikling med mange muligheter i tiden fremover. Gagama Elektro ser positivt på fremtiden og ønsker å ta del i utviklingen, også de neste 70 årene.