Send oss en forespørsel

Første fagpøve bestått ved prøvestasjon i Hammerfest

Den første fagprøven er gjennomført og bestått i den splitter nye prøvestasjonen i elektrikerfaget i Hammerfest.

Tidligere i år åpnet varaordfører Marianne S. Næss prøvestasjonen, som er etablert i Tunnelbakken i Hammerfest. Her ble den første fagprøven gjennomført og bestått i forrige uke.

Remi Bjerring har vært lærling hos elektroinstallatøren Petter Gagama AS i Hammerfest i 2.5 år, sammen med syv andre lærlinger. Bjerring var den første som tok fagprøven ved den nye prøvestasjonen i Hammerfest. Prøven ble bestått og han er nå fagarbeider innen elektroinstallasjonsfaget.

Prosjektleder John Gravdal hos Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor (HFO) har jobbet tett sammen med styringsgruppa som har bestått av representanter fra Statoil, H.Blix, Hammerfest Videregående, YIT får å få prøvestasjonen på plass.

Kjell Kristoffersen, daglig leder ved HFO sier «det har vært en takknemlig oppgave å få tak i sponsorer. De aller fleste har svart positivt på forespørselen om økonomisk støtte til prosjektet. En stor takk rettes til Sparebank 1 Nord-Norge, Hammerfest kommune, Finnmark Fylkeskommune, Solar, Petter Gagama AS, Elektrikeren, Statoil, H. Blix og Aibel».

Videregående skole, Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor og næringslivet samarbeider godt i Hammerfest, og stadig flere bedrifter tar inn lærlinger og flere av de som er etablert tar inn flere.

Harald Johnsen er ansvarlig for opplærlingen i bedriften Petter Gagama AS, hvor Bjerring har tatt lærlingtiden sin, sier: «Prøvestasjonen har stor verdi for Hammerfest og Finnmark ved at fylket har økt kapasiteten til å gjennomføre fagprøver. Vi har gjennom mange år hatt lærlinger i bedriften, og vurderer økning i antall lærlinger vi tar inn per år. Vi er veldig glade for at kapasiteten for gjennomføring av fagprøver har økt, ettersom vi ser at behovet for stadig flere fagarbeidere øker».