Send oss en forespørsel

Om Hammerfest

Om Hammerfest

Et marked i utvikling

Gagama Elektro er etablert i Hammerfest, med hele Finnmark som virkeområde. Spesielt i Hammerfest har man over de siste ti årene opplevd en formidabel vekst, som følge av etableringen av flere oljeselskapers regionskontor i byen og en stadig økt aktivitet i Barentshavet.

Hammerfest opplever store ringvirkninger av olje og gass aktiviteten i Barentshavet. Det er stor aktivitet innen utbygging av nærings- og industribygg som følge av nyetableringer og utvidelser av bedrifter. I tillegg er det god økning i oppføringer av nye boliger og restaurering av eldre boliger. Stadig flere supplybåter som kommer til havn i Hammerfest. Denne markedsutviklingen er med på å skape et behov for utbedring av infrastrukturen, og Gagama Elektro har flere vei- og tunell prosjekter i sin portefølje.

Dette er med på å skape et marked i utvikling, og Gagama Elektro jobber innen alle de overnevnte områdene.

Filmer fra Hammerfest:

Flere aktører har gått sammen for å vise industriaktiviteten og mulighetene i Hammerfest igjennom en profileringsfilm. Filmen er både i norsk og engelsk utgave, utviklet av Polarbase, Hammerfest kommune, Hammerfest Havn og Pro Barents.  Filene kan sees her:

Norsk versjon:
Hammerfest – Porten til Barentshavet

Engelsk versjon:
Hammerfest – the gateway to the Barents Sea

Se også en mer generell film om Hammerfest laget av VERK Filmproduksjon her:
Hammerfest – Alt du vil vite om verdens nordligste by Hammerfest

 

Nettsider om Hammerfest og Finnmark:

www.hammerfest.no        Hammerfest Kommune sin hjemmeside
www.hammerfestby.no   Informasjonsside om Hammerfest med aktivitetskalender
www.tilhammerfest.no    En side for deg som vurderer å flytte til Hammerfest
www.hfnf.no                         Hammerfest Næringsforening sin hjemmeside
www.fd.no                             Finnmark Dagblad Vest-Finnmark lokalavis
www.finnmark.no             En side for deg som vurderer å flytte til Finnmark

 

Brosjyrer:

Petro Foresight – 2030     Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norget.

Levert Rapport 2014