Gagama Elektro er Miljøfyrtårn bedrift. Dette betyr at bedriften jobber systematisk med miljøtiltak ved å gjennomføre tiltak som oppfyller krav for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Årlig miljørapporter og var sist sertifisert i 2017. Klima- og miljørapport gjøres tilgjenglelig ved forespørsel.

Vi vil kontinuerlig arbeide med forebyggende tiltak for å minske påvirkningen av det ytre- og indre miljøet for å nå våre mål.  Vårt kildesorteringsystem er godt innarbeidet hos ansatte i bedriften.

Ett av tiltakene hos Gagama Elektro er å forminske bruk av papir og utskrift. Vi har derfor innført digitale styringssystem for ordrehåndtering, samt digital HMS/KS håndbok for lett tilgang og redusert papirbruk. Bedriften har også egen instruks for miljøkrav ved innkjøp.