Gagama Elektro arbeider systematisk for å bygge HMS kulturen i bedriften og for å øke kvaliteten på sine leveranser. Her finner du en oversikt over de ulike temaene som det rettes fokus mot de ulike månedene. Dette er en kontinuelig utvikling, og temaene vil ikke nødvendigvis være gjentakende i denne rekkefølgen.