Gagama Elektro er Finnmarks ledende totalleverandør av elektrotjenester. Vi jobber innen mange markedsområder, blant annet industri og næring, maritimt, vei og tunnellelektro, privatmarkedet, petroleum og offentlig sektor.

Vi har kontinuelige prosesser for kompetanseutvikling, kvalitet, dokumentasjon, planlegging, gjennomgøring, kontroll og forbedring. Ved hjelp av overnevnte prosesser arbeider vi systematisk for å nå de mål vi har satt oss.

Ved hjelp av bedriftens digitale styringssystem kan kundene enkelt få tilgang til dokumentasjon. Myndighetene stiller strenge krav til dokumentasjon av elektriske installasjoner. Gagama Elektro imøtekommer disse kravene ovenfor alle sine kunder.

Boligmappen benyttes for dokumentoverføring til privatkunder. Boligmappen er boligens servicehefte på nett. Her har du tilgang til all dokumentasjon knyttet til din bolig, så fremst din håndtverker benytter systemet. Om ikke har du full tilgang til å laste opp dokumentasjonen selv. Gagama Elektro overfører dokumentasjon knyttet til den elektriske installasjonen direkte, slik at du har den tilgjengelig til enhver tid i din Boligmappe. Dokumentasjonen følger boligen, så har du kjøpt deg bolig hvor Gagama Elektro har hatt installasjon den siste tiden vil du finne dokumentasjonen i Boligmappen. Finner du ikke dette er det bare å ta kontakt så legger vi inn dokumentasjonen.

Bedriftskunder mottar sluttkontrollskjema og FDV-dokumentasjon ved endt oppdrag. Dette kan leveres i utskrevet format, men vi foretrekker å levere denne type dokumentasjon digitalt. Dette avtales mellom Gagama Elektro og kunde.

Ved hjelp av bedriftens  digitale kompetansedatabase sørges det for at personell har de kurs og den kompetansen som kreves for å utføre ulike arbeidsoppgaver. God kompetansestyring anses som viktig for å gi leveranser etter de ulike kundenes behov og forventlinger. Selskapet har ambisjoner om videre utvikling og vil derfor også fremover ha høyt fokus på kompetanse.

Boligmappa.no

Vi har nå knyttet våre systemer opp mot boligmappa.no og sender all dokumentasjon på utført arbeid i direkte til din boligmappe. Boligmappa.no er boligens servicehefte på nett og er gratis for alle norske boligeiere.