Send oss en forespørsel

HMS hos Gagama Elektro

 

Gagama Elektro har satt sine verdier og mål for fremtiden. Det arbeides systematisk og målrettet for å til enhver tid kunne forbedre HMS-kulturen og prestasjonene.

Bedriftens HMS-mål er “Alle medarbeidere sikkert hjem”.

Ansatte benytter HMS/KS håndbok digitalt, i tillegg til andre digitale styringssystemer via deres smarttelefon. Dette for å sikre kvalitet i dokumentasjon av arbeidet som gjøres for våre kunder, samt oppnå effektivitet og kvalitet.

Vi har opprettet flere interne organ i bedriften for å utvikle oss i riktig retning og sikre implementering i bedriften. Deriblant:

  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)
  • Ressursgruppe for HMS og Kvalitet
  • Verneombud
  • Tillitsvalgte
  • Kriseteam

Opplever du forbedringspotensial hos bedriften ønsker vi tilbakemelding.

"Vi tar HMS på alvor og jobber kontinuelig med å forbedre oss"
Even Sageng, Daglig leder