Et varmeanlegg kan bygges opp av ulike typer varmekilder som for eksempel:

  • Panelovner
  • Varmepaneler som felles inn i nedsenket profiltak
  • Varmeovner for industri som kan monteres opptil 20 meters takhøyde
  • Varmekabler
  • Varmematter
  • Varmefolie
  • Varmevifter
  • Varmluftsporter
  • Varmesentraler

Med et varmeanlegg tilpasset din bedrift vil du kunne gjøre store besparelser på oppvarming.
Den mest effektive varmekilden for rask heving og senkning av temperaturen er panelovner, varmevifter og varmepaneler.

Panelovner

Panelovner er mest egnet i lokaler med takhøyde opptil ca 3 meter. Panelovnen tillater ettermontering i bygg og er egnet for rehabiliteringsprosjekter. Disse finnes med ulike design, farger og materialer. Blant annet i glass.

Varmepaneler

I lokaler med nedsenket profiltak kan det benyttes varmepaneler som legges inn i t-profil himlinger. Disse er diskret og ligner takplatene.

Varmeovner for industri

I lager og produksjonslokaler kan varmeovner benyttes opptil 20 meters takhøyde. Ved hjelp av varmestyringssystemer kan dette være en effektiv oppvarming. Disse kan fordelaktig benyttes sammen med takpropeller som vil presse varmen ned mot gulvet.

Varmekabler, varmematter og varmefolier

Disse varmekildene gir velbehagsvarme. Et lunt gulv gir mer komfort og opptar ikke plass i rommet. Varmekabler og -matter kan støpes ned, legges i asfalt, utvendige platter og trapper eller legges rett under laminat/parkett.
Varmefolie benyttes under laminat/parkett og har en lavere innbygningshøyde enn varmekabler.

Varmevifter og varmluftsporter

Ved bruk av varmevifter og varmluftsporter får du en rask og effektiv oppvarming. Disse kan tilpasses ulike miljø, og finnes også i syrefast materiale. Varmluftsporter benyttes ofte i inngangsparti og hovedinnganger. Varmevifter benyttes ofte i vaskehaller og verkstedhaller. Ved bruk av flere varmeporter og varmevifter kan disse synkroniseres ved bruk av varmestyringssystem.

Varmesentraler

Varmesentralen har som oppgave å sammenkoble og styre ventilasjon og andre varmekilder i bygget. Her får du fullstendig oversikt over energiforbruket. En varmesentral kan bestå av for eksempel elkjele, varmepumpe, ventilasjonsanlegg, sirkulasjonspumper, temperaturfølere og trykkfølere. Når disse er sammenkoblet vil de gi bygget en energieffektiv varmeregulering styrt etter brukernes behov.

Vi har styringssystem for varmesentraler, med et tilpasset toppsystem hvor du hele tiden har fullstendig oversikt over varmeanlegget på web, app etc.

 

Vi bistår gjerne med vår kompetanse til deg for å finne rette varmekilder med eller uten styringssystem for ditt varmebehov.