Gjennomfører du systematisk tilsyn av ditt elektriske anlegg eller elektriske utstyr?

Lovverket fastsetter i Internkontrollforskriften et krav om systematisk tilsyn av blant annet elektriske anlegg og elektrisk utstyr.
En internkontroll er:

«Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samavar med krav fastsatt i eller i mehold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen» 
– Interkontrollfoskriften § 3

Dette arbeidet er det den som er ansvarlig for virksomheten som skal sørge for at innføres og utøves.

Gagama Elektro tilbyr FDV-avtaler tilpasset hver enkelt kundes behov

En FDV-avtale inneholder systematisk gjennomgang av ditt elektriske anlegg og elektriske utstyr.

Vi tilpasser avtalen til deres behov. Periodisk ettersyn og vedlikeholdkan forebygge uønskede driftsavbrudd, kostbare reparasjoner og utskiftninger.

Det er selvfølgelig ingen krav om kjøp av vedlikeholdstjenester knyttet til en slik avtale.

 

Referanser:

«FDV avtalen med Gagama Elektro fyller allekrav myndighetene har satt til kontroll av
elektriske anlegg og elektrisk utstyr hos oss»

– Hammerfest Sykehus

«Ved periodisk gjennomgang reduserer vi
risikoen for driftsstans, og kan drifte vår
bedrift på en sikker og forutsigbar måte»

– Mørenot Hammerfest

 

Nyttige lenker:

Internkontrollforskriften

Les også om termografering

Generelle brannårsaker – Brannforebyggende avdeling Hammerfest Kommune