ENØK står for effektiv energibruk eller energiøkonomisering.

En stor ENØK synder er lys. Valg av riktig lyskilde og en godt utført lysberegning kan bidra til reduksjon i ditt strømforbruk. Våre fagpersoner kan rådgi deg på hvilke tiltak du kan iverksette for å redusere energiforbruket, uten å redusere komforten. Eksempler på dette kan være å bytte til LED belysning, benytte sentralt driftsanlegg, installere varme- og lysstyring, energikatalysatorer og maksimalvoktere.

Ønsker du å finne ut hvordan du kan effektivisere energiforbruket ditt?
Ta kontakt med oss for et tilbud.