Send oss en forespørsel

Automatisering

Automatisering
Referanse

Referanse

Gagama Elektro har utført automasjonsjobber for blant andre SAR Hammerfest.

Gagama Elektro har utført installasjon, programmering og idriftsettelse av siste generasjon PLS, operatørpanel og frekvensomformere fra Schneider Electric. En løsning hvor styring og regulering går både over konvensjonelle inn- og utganger og via datanettverket. Grafisk brukergrensesnitt med trykkfølsom skjerm og mulighet for fjernstyring sikrer tilgjengelighet og fleksibilitet, både for design og drift av anlegget.

For å forenkle kompatibilitet mot eksisterende systemer var det her ønsket bruk av utstyr fra Schneider, Gagama Elektro har også kompetanse innenfor andre PLSer så som Siemens og Omron.

 

Gagama Elektro utfører alt fra planlegging/prosjektering til installasjon, programmering, idriftsettelse og feilsøking på ulike automatiseringssystemer.

Bedriften har god kompetanse på programmering og utvikling av systemer for styring, regulering og måling, både med og uten PLS (programmerbare logiske styringer).

Vi hjelper kundene å se helheten å i sine anlegg for å optimalisere løsninger. Vi bistår gjennom hele prosjektfasen, fra avdekking av behov til ferdig idriftsatt anlegg.

Ved å automatisere enkelte funksjoner i din bedrift kan du oppnå økt effektivitet og driftssikkerhet. I tillegg til at vedlikehold kan planlegges og tilpasses den daglige driften. Dette kan være alt fra tunge løft, gjentakende oppgaver, håndtering av kjemikalier, overvåking av produksjon eller prosesser. Varmestyring, ventilasjon og belysning kan automatiseres for å oppnå optimale arbeidsforhold i din bedrift.

 

Eksempler på automatiserte funksjoner:

  • Sentral driftskontroll
  • Lys og varme-/klimastyring, energiøkonomisering
  • Måling og regulering av nivå, temperatur, trykk, mengde, hastighet, posisjon, etc.
  • Nødstopp og sikker oppstart / nedkjøring
  • Samlebåndsproduksjon og sekvensiell styring
  • Nødstrøm og avbruddsfri inn-/utkobling