Send oss en forespørsel

50 beståtte fagprøver i elektrikerfaget

Dato: 16.02.2015

Igjennom tidene har 50 personer bestått fagprøven etter lærlingtid hos elektrikerfirmaet Gagama Elektro i Hammerfest. Fredag forrige uke besto Kaisa Marie Johannessen fagprøven etter 2,5 år i lære hos bedriften, og ble dermed lærling nr. 50 som bedriften har ført frem til fagprøve.

Gagama Elektro har over flere tiår hatt fokus på lærlinger, og har de siste årene hatt om lag 20% lærlinger i bedriften. Et godt samarbeid med Hammerfest Videregående skole og Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor har vært helt essensielt for å lykkes med gode lærling kandidater igjennom årene.

«Vi er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har med Gagama Elektro. Bedriften har i alle år vist stor velvilje til inntak av nye lærlinger og har gitt lærlingene en god oppfølging. Gagama Elektro gjør en veldig viktig jobb i forhold til rekruttering og utdanning av elektrikere i et marked som stadig etterspør fagarbeidere innen elektrofaget» sier opplæringskonsulent Monica Østerås Pedersen hos Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor.

Per nå er det 11 lærlinger i bedriften på ulike nivå i læringsløpet. De kommende ukene skal 4 lærlinger opp til fagprøven. Samtidig jobber bedriften med rekruteringen av nye lærlinger fra høsten 2015.

«Vi setter stor pris på at bedriften engasjerer seg i prøvenemndsarbeidet, og ikke minst at de også har bidratt med finansieringen av prøvestasjon i elektrikerfaget i Hammerfest. Tilbakemeldingene fra lærlingene er at de har fått varierte arbeidsoppgaver og får være med på mange spennende oppdrag. Elektrikerfaget er et populært fag blant ungdommene så behovet for gode læreplasser er økende» utfyller Kjell Kristoffersen, daglig leder ved Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor.

I følge Statistisk Sentralbyrå vil det mangle opp mot 90000 fagarbeidere innen 2035, og mange av disse vil være innen elektro. Mer lokalt viser en undersøkelse utført av kompetansehevingsprosjektet Barents Kompetanse til et stort behov for fagarbeidere i Finnmark, og spesielt innen elektro i årene som kommer.

Harald Johnsen, installatør i Gagama Elektro sier:
«Lærlingene er vårt største rekrutteringsgrunnlag. Vi trenger dyktige fagarbeidere. Det er en utfordring å få tak i fagarbeidere innen vårt fagområde. Vi satser derfor stort på lærlinger og vil anbefale og oppfordre flere bedrifter til å ta inn lærlinger». 

Fakta om Gagama Elektro og lærlingordninger:
–    Gagama Elektro ble etablert i Hammerfest i 1947 av gründer Petter Gagama.
–    Bedriften har hovedsakelig lærlinger innen elektrikerfaget, men har også hatt lærlinger innen automasjon og telekommunikasjonsfaget igjennom tidene.
–    Bedriften samarbeider med Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor.